146846

žiro racun firme:

340-27739-36 Erste banka

155-38451-87 Halkbank

351914

PIB: 100449190

Matični broj: 54912641

129693

Radno vreme:
pon-pet: 8 – 16 h
subotom: 8 – 13 h

point

Laze Lazarevića 13

21000 Novi Sad

21000 Novi Sad, Laze Lazarevića 13 – ulaz iz ulice Heroja Pinkija